Všetky účely založenia našej neziskovej organizácie EURO-DONO, n.o. nájdete v dokumente

EURO-DONO, n.o.

Prvotným zameraním našej neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb ako je poradenstvo, terénna sociálna práca, špecializované sociálne poradenstvo zamerané na marginalizované skupiny, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne tejto skupiny.

Novinky, informácie a plánované akcie

Teraz Vám už nič neunikne.

novinky

všetky novinky, ktoré Vám prinášame budú odteraz na tomto mieste

podujatia

informácie o plánovaných a uskutočnených podujatiach

povinné zverejňovanie

dokumenty, zmluvy, výročné správy neziskovej organizácie

Denný stacionár Ladomírová

Činnosť v dennom stacionári zahŕňa tieto aktivity:

 
 • liečba prácou: tréning jemnej motoriky, úchopu a koordinácie, schopnosť zvládať bežné denné činnosti ako je obliekanie, činnosť osobnej hygieny, zvládanie samostatného jedenia a pitia
 • liečba umením: maľovanie, modelovanie, skrášľovanie okolia, práca s rôznym materiálom, tancovanie, dramaturgia
 • liečba hudbou
  • aktívna – spievanie a nácvik nových piesní
  • pasívna – počúvanie a vnímanie hudby
 • liečba prostredníctvom kníh: pôsobenie na myslenie človeka, jeho celkové vnímanie sveta, cítenie, prežívanie a v konečnom dôsledku aj správanie sa k sebe a svojim blízkym. 
 • spomienková liečba: pracovanie so staropamäťou, prezeranie fotografii z mladosti, spomínanie na určité životné situácie pomocou čoho sa vybavujú spomienky a aktivizuje pamäť
 • skupinové kondičné cvičenia: cvičenia s fyzioterapeutom, prechádzky do prírody
 • sledovanie televízie, počúvanie rádia, čítanie časopisov
 • zabezpečenie duchovnej starostlivosti
 • donáška a dávkovanie liekov
 • zdravotné úkony (meranie tlaku, meranie cukru,…)
 • organizovanie výletov a rôznych podujatí

Celodenné činnosti sú vedené odbornými pracovníkmi podľa plánu. Činnosti sa striedajú, aby zaujali a nebola ohrozená strata pozornosti. Klienti si môžu ľahnúť, pospať, relaxovať. Zmena prostredia pre starého a chorého človeka je veľmi dobrá.