Všetky účely založenia našej neziskovej organizácie EURO-DONO, n.o. nájdete v dokumente

Denný stacionár Ladomírová

Prvotným zameraním našej neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb ako je poradenstvo, terénna sociálna práca, špecializované sociálne poradenstvo zamerané na marginalizované skupiny, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne tejto skupiny.

novinky

všetky novinky, ktoré Vám prinášame budú odteraz na tomto mieste

podujatia

informácie o plánovaných a uskutočnených podujatiach

povinné zverejňovanie

dokumenty, zmluvy, výročné správy neziskovej organizácie