Naša snaha

Vytvárať priestor pre sebarealizáciu každého klienta.Integrovať jednotlivých klientov do spoločnosti.Podporovať a udržiavať ich existujúce schopnosti.Povzbudzovať k prežívaniu radosti zo života a vzájomnej prítomnosti medzi klientmi navzájom.Motivovať ich ostať aktívnymi prostredníctvom obľúbených aktivít.Pomáhať im ostať nezávislými.